1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Բիզնես ստանդարդ փաթեթ

High Quality

* 7 էջ հիմնական մենյու
* Ֆոտոդարան
* Ծառայությունների բաժին
* Կայքում փնտրում
* Հետադարձ կապի ձև իմացիր ավելին...

Բիզնես պրեմիում փաթեթ

High Quality

* Արխիվային համակարգ
* Նորությունների բաժին
* Հյուրագիրք
* Աուդիո և վիդեո
* Մեկնաբանություն
իմացիր ավելին ...

Բիզնես ուլտրա փաթեթ

High Quality

* Բացառիկ դիզայն
* Ֆլեշ էլեմենտներ
* Արխիվային համակարգ
* Հյուրագիրք
* Մեկնաբանություն
իմացիր ավելին...

Ֆլեշ կայքի փաթեթ

ջիդիզայնգրուպ - Վեբ կայքերի փաթեթներ

Flash Design and Development

Do you think a flash site will be the best for your business? You hesitate because of large file size and search engine optimization issues? Don't worry, make a difference with Flash Web Design

Used effectively, Flash can enhance a website in multiple ways. Flash web design is visually stunning and can achieve great reactivity to on-screen mouse movements. Flash animations make it possible to give your clients an understanding of how a product will look and have an idea of its functionalities.

While designing a flash site our experts take care of these problems:

Fast loading websites

A user will not wait more than 3 seconds for a page to load. A slow site will result in a high bounce rate and a lower conversion rate. G Design group creates Flash web sites that are fast and reliable.

Search Engine friendly

Flash sites are usually are not compatible with Search Engines. So, their rankings are quite lower than the sites designed in XHTML, CSS. Here at G Design group we take every possible step to make your site Search Engine Friendly.

Maximum compatibility

Flash websites designed by our professionals are cross browser compatible and visually appealing.

Why choose G Design group ?

We have a long client list and portfolio that reflects our commitment to long-lasting relationships and perfection.

Google APPS Reseller

GOOGLE-ի գործընկեր

 

Skype support

Հայտ ներկայացնել

Էլ-փոստ:
Վերնագիր:
Տեքստ:
Քանի աչք ունի մարդը